Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

 

  • NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021 ZAČÍNÁ V ÚTERÝ 1.9.2020

Provoz MŠ od 6,15 do 16.15 hodin

 

Z hygienických důvodů rodiče i děti vstupují do šatny až po řádné dezinfekci rukou (rodiče jen na dobu nezbytně nutnou).

Rodiče do třídy nevstupují - vyjímečně mohou pouze rodiče nově nastupujících dětí

v prvních dnech docházky a to pouze s rouškou.

 

Škola má povinnost věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčních nemocí

( např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy,

bolesti kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu ).

V případě zjištění těchto příznaků, bude postupovat takto:

- pokud budou příznaky patrné již při příchodu dítěte - dítě nebude do školy vpuštěno

- pokud se příznaky vyskytnou a budou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole,

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné

místnosti, aby bylo izolováno od ostatních a současně informování zákonného zástupce 

dítěte k bezodkladnému vyzvednutí dítěte v co nejkratším čase.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které je projevem chronického

onemocnění, včetně alergického onemocnění ( rýma, kašel ), je umožněn vstup do školy

pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí potvrzením od lékaře.

                     

                      ( Čerpáno z manuálu Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví )

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------